Home

foto gedrukt op een katoenen laken 

In mijn fotografie kijk ik beschouwend en onderzoekend naar de cyclus van ’t leven en probeer daarin oude aannames en vastzittende patronen om te zetten in verwondering.  Het gaat niet over loslaten maar anders vasthouden.

Door ook digitaal als analoog te drukken op onder andere fragiele imperfecte materialen wil ik mezelf en anderen verleiden tot nieuwe interpretaties.

In my photography I look at the cycle of life in a contemplative way and try to turn old assumptions and stuck patterns into wonder.
It is not about letting go but holding it differently.

By pressing digital as an analogue on fragile imperfect materials, I want to tempt myself and others to new interpretations.