In mijn fotografie kijk ik beschouwend en onderzoekend naar de cyclus van ‘t leven.